POSTAWIONY CEL

POSTAWIONY CEL

Nie zapominajmy jednak, że jego autor od początku postawił przed sobą pewien doraźny cel („Hitlera należało wyśmiać” stwierdził później lapidarnie na kartach „Mojej autobiografii”). Skutkiowego pragmatycznego podejścia jako efekt „zaangażowania w sprawę” nie mogły pozostać bęz wpływu na stronę artystyczną filmu. Ważniejszy od kwe­stii granicy oddzielającej w tym przypadku sztukę od mniej lub bardziej am­bitnej publicystyki wydaje się autorski sposób argumentacji, który stanowi integralną własność konstrukcji stylistyczno-kompozycyjnej „Dyktatora”. Spróbujmy zatem przeanalizować, jak pewne elementy – tak a nie inaczej zor- kiestrowane w ramach filmowej całości – grają w jej kontekście.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *