NIEZROZUMIAŁY CHARAKTER

NIEZROZUMIAŁY CHARAKTER

Niezrozumiały sens i „nieludzki” charakter historycznego bełkotu Hynkela bardziej wymownie od najdoskonalszego przekładu wyraża zaakcentowanie jego zupełnej nieprzekładalności na jakikolwiek cywilizowany język świata.Próbkę takiego tłumaczenia daje komentator, na próżno usiłujący streścić dyktator­ską tyradę w parlamentarnie brzmiących słowach angielskich. Przed powodzią obłędnego nonsensu doskonale chroni tu widza swego rodzaju podwójny filtr, który tworzą: anglojęzyczność oraz relacja utrzymana w mowie zależnej.Dzię- ki ich pośrednictwu streszczenia kolejnych fragmentów hynkelowskiego ,expose uzyskują dystans należny rzeczom nie do przyjęcia.  W przemówieniu Hynkela i związanych z nim zabiegach•filmowych dostrzega­no zazwyczaj po prostu parodię zachowań językowych charakterystycznych dla sposobu, w jaki przemawiał Hitler.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *