ANALIZUJĄC KOMUNIKAT

ANALIZUJĄC KOMUNIKAT

Analizując dowolnie wybrany komunikat filmowy pod kątem zrealizowanej w nim indywidualnej strategii autorskiej, można stwierdzić, że jest ona tak czy inaczej zjawiskiem wewnętrznie złożonym. W polu jej oddziaływania ujaw­nia się każdorazowo gra dwóch przeciwstawnych czynników konwencji i inwencji (wektorów tradycjonalizmu i nowatorstwa).Z chwilą, gdy autor filmu – pisał u progu narodzin kina nowofalowego Henri Agel – przechodzi z utartych klisz (…) do osobistej metafory, gdy scenopis, montaż, kadraż ukazują nieoczekiwany system wizualny i dramatycz­ny, podświadomość przeciętnego widza protestuje. Ogromne prawo inercji sprzeciwia się penetrowaniu i rozszyfrowywaniu nowego języka.Cytowane spostrzeżenie rozszerza współczesny teoretyk kina John Carey w konkluzji artykułu „Konwencje i znaczenia w filmie”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *